Clubinfo

Missie

missie

Topvolley CALLANT Antwerpen wil in een adequate infrastructuur een topteam (mannen én vrouwen) met Europese ambities uitbouwen dat het imago van de stad Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap uitdraagt.

Topvolley CALLANT Antwerpen wil meewerken aan een positief sociaal samenlevingsklimaat in de stad Antwerpen en de rand door jongeren actief te stimuleren om zinvol te bewegen en volley te spelen.

Om de continuïteit van Antwerps topvolleybal te garanderen en om de verdere groei van de club en het ambitieuze topvolleyproject in onze stad te kunnen realiseren, houdt Topvolley CALLANT Antwerpen vast aan 5 cruciale pijlers:

  • de uitbouw van een professioneel management met oog voor een financieel gezonde en gecontroleerde werking
  • de uitbouw van een business netwerk, een strategische ontmoetingsplaats voor privépartners
  • de upgrade van het entertainmentgehalte en de spektakelwaarde van onze sport in de Arena
  • de verruiming van de achterban en verbreding van het draagvlak via verregaande samenwerkingsverbanden met jeugdclubs in onze regio
  • de stimulering en ondersteuning van de jeugdwerking in onze regio

 

Kernwaarden Topvolley Antwerpen

Wij willen meer zijn dan een club waar sport wordt beoefend. De spelbeleving willen wij terugbrengen tot waar het ook in de maatschappij om draait: gezonde ambitie en het bereiken van de gestelde doelen door hard werk, doorzetting en koppig volhouden.

 

Maatschappelijke & administratieve zetel Topvolley CALLANT Antwerpen (vzw Topvolley Antwerpen) – CALLANT Antwerp Ladies VT (Antwerp Ladies Volley Team vzw) – cvba-so Antwerp Volley Invest:

Arenaplein 1, 2100 Deurne (Topvolley Lounge, donkergrijze deur links van ingang nr 1 van sporthal Arena)

– 0474 386802

  • Contactgegevens bestuur Topvolley CALLANT Antwerpen (TVCA): klik hier
  • Contactgegevens bestuur CALLANT Antwerp Ladies VT (CALVT): klik hier
  • Contactgegevens bestuur cvba-so Antwerp Volley Invest (AVI): klik hier
  • Contactgegevens management Business Club Topvolley Antwerpen (BCTA): klik hier

 

Organogram Topvolley Antwerpen-koepelclub:

Download hier een PDF-organogram van de zgn. “koepelclub” Topvolley Antwerpen.

20160925-organogram-topvolley-apen

 

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone