Bestuur Topvolley Antwerpen

De club Topvolley Antwerpen, met stamnummer AA1333 aangesloten bij Volley Vlaanderen & de KBVBV, wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vzw Topvolley Antwerpen (BE0873 242 302).

Maatschappelijke & administratieve zetel vzw Topvolley Antwerpen: Arenaplein 1, 2100 Deurne (in de Topvolley Lounge, het bijgebouw naast de Arena, links van ingang nr 1) –

Rek-nr vzw Topvolley Antwerpen: BE70 1325 0162 4225

Topvolley Antwerpen wordt bijgestaan en gecontroleerd door de cvba-so Antwerp Volley Invest (BE0552 839 721), opgericht in 2014 met als doelstelling het professionaliseren van de extra-sportieve (commerciële & financiële) werking en het saneren van de club.

Maatschappelijke & administratieve zetel cvba-so Antwerp Volley Invest: Arenaplein 1, 2100 Deurne –

Rek-nr cvba-so Antwerp Volley Invest: BE69 0688 9969 9578

Topvolley Antwerpen besliste recent om niet deel te nemen aan de EuroMillions Volley League competitie 2017-2018 wegens een gebrek aan financiële middelen. Momenteel bekijkt de club in overleg met de Stad Antwerpen de mogelijkheden om vanaf 2018-19 weer Topvolley in Antwerpen te kunnen aanbieden op het hoogste niveau. Weldra meer info.

 

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone