Bestuur Topvolley CALLANT Antwerpen

De club Topvolley CALLANT Antwerpen, met stamnummer AA1333 aangesloten bij de Vlaamse Volleybalbond, wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vzw Topvolley Antwerpen (BE0873 242 302).

Maatschappelijke & administratieve zetel vzw Topvolley Antwerpen: Arenaplein 1, 2100 Deurne (in de Topvolley Lounge, het bijgebouw naast de Arena, links van ingang nr 1) –

Rek-nr vzw Topvolley Antwerpen: BE70 1325 0162 4225

Topvolley Antwerpen wordt bijgestaan en gecontroleerd door de cvba-so Antwerp Volley Invest (BE0552 839 721), opgericht in 2014 met als doelstelling het professionaliseren van de extra-sportieve (commerciële & financiële) werking en het saneren van de club.

Maatschappelijke & administratieve zetel cvba-so Antwerp Volley Invest: Arenaplein 1, 2100 Deurne –

Rek-nr cvba-so Antwerp Volley Invest: BE69 0688 9969 9578

Raad van Bestuur vzw Topvolley Antwerpen:

Bernhard SAMYN (voorzitter vzw Topvolley Antwerpen, voorzitter Topvolley CALLANT Antwerpen, vertegenwoordiger Topvolley CALLANT Antwerpen in de Algemene Vergadering van de EuroMillions Volley League)

– 0477 51 17 60 – ADVOCANT, Justitiestraat 31, 2018 Antwerpen

Tim VERRETH (secretaris vzw Topvolley Antwerpen, algemeen manager Topvolley CALLANT Antwerpen)

– 0474 386802

Sam GEERAERTS (penningmeester Topvolley CALLANT Antwerpen)

– 0471 92 07 00

Staf DAVIDSON (bestuurder vzw Topvolley Antwerpen, sportief adviseur Topvolley CALLANT Antwerpen)

– 0475 28 23 47

Luc SOMERS (bestuurder vzw Topvolley Antwerpen, verantwoordelijke Ticketting & Online Media)

– 0475 84 38 88

Management Topvolley CALLANT Antwerpen:

Tim VERRETH – Secretariaat & Algemeen Management – 0474 386802

Sam GEERAERTS – Manager Financiën – 0471 92 07 00

Sam CORNELIS – Sportief Manager – 0485 66 16 65

Koen VERGAUWEN – Press Officer – 0478 28 34 92

Benjamin DE HERDT – CEV Director – 0477 29 03 04

Raad van Bestuur cvba-so Antwerp Volley Invest:

Walter VAN MECHELEN – voorzitter – 0487 42 61 62 –

Benny DE BOECK (vertegenwoordiger Verzekeringen PRECURA) – bestuurder – 0479 11 05 08

Kristof DE MEULDER – bestuurder – 0496 63 32 54

 

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone